Kontakt

K&M MEDIA s.r.o.
Čierne 94
023 13, Slovakia

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51584/L
Okresného súdu Žilina

IČO: 44 879 806
DIČ: 2022862534
IČ DPH: SK2022862534

Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
IBAN: SK20 0200 0000 0028 3558 2351

Mail: obchod@imedical.sk

Web: www.imedical.sk